safire-services

Functieomschrijving
Directeur Safire Services v.o.f. bij het Ministerie van Financien in Den Haag

Opdracht
Optimaliseren van de organisatie en de bedrijfsvoering.

Functieomschrijving
Directeur Exploitatiemaatschappij DC16

Opdracht
Optimaliseren van de organisatie en de bedrijfsvoering

Functieomschrijving
Senior Consultant – Business Unit Exploitatie

Opdracht
Consultancy voor Strukton Civiele Projecten en Strukton Parkeren, aangaande een tender van een ondergrondse parkeergarage in hartje Amsterdam.
De beoogde omvang van de kwalitatief hoogwaardige parkeergarage ligt tussen de 550 en 600 autoparkeerplaatsen. De parkeergarage wordt gelokaliseerd onder het water van een gracht. De Aanbesteder zoekt een prestatiegerichte contractpartij (Best Value Procurement) om een aantrekkelijke parkeergarage met maximaal gebruiks- en beheergemak te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden, tegen minimale Total Cost of Ownership (TCO), met maximale aandacht en minimale overlast voor de omgeving en met maximale flexibiliteit; waarbij de Aanbesteder maximaal wordt ontzorgd.
Deze parkeergarage moet er voor zorgen dat de leefbaarheid in de omgeving verbetert door afname van de parkeerdruk. Gedurende de levensduur van de parkeergarage verwacht de Aanbesteder veranderingen in de vraag naar en eisen aan mobiliteit. De Aanbesteder wenst daarom een toekomst-bestendige garage met maximale flexibiliteit en wil monofunctionaliteit vermijden.

Functieomschrijving
Consultant PPS, afdeling Exploitatie Management

Opdracht
Consultancy voor DUO2 V.O.F. (fase 1b/c) – Publiek Private Samenwerking (PPS) – Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst in Groningen. Fase 1 b/c bestaat uit het ontwerpen van een ondergrondse parkeergarage, fietsen- en scooterstalling, stadstuin en het paviljoen. De consultant Exploitatiemanagement maakt deel uit van het ontwerpteam voordat de bouw start. Hij denkt mee in de ontwerpfase over de consequenties van beheer en onderhoud in de exploitatiefase, zodat de integraliteit van het PPS project geborgd blijft en de faalkosten tot het uiterste beperkt blijven.